24 SATA PRED GOSPODINOM

24 SATA

PRED GOSPODINOM

             Predvode  Klanjatelji euharistije  

 

U kapeli CORPUS DOMINI adoracija dan i noć

Subotu 31. listopad

DAN OTVORENIH CRKAVA

HOLY WIN – SVETOST POBJEĐUJE-

6:30  SVETA MISA

7:00 Adoracija po grupama i pojedinačno

20:00 SVETA MISA

ADORACIJA zbog Mjera do 23 sata u noći.

NA SVI SVETE SVETA MISA U 9  i 17 sati

 

DOĐITE, POKLONIMO SE!